Nexios

Nexios je kontakt centar platforma u oblaku, koja se koristi putem internet preglednika.

Fokus na korisnika

Cilj našeg poslovanja je razumijevanje potreba korisnika. Naš interes je saslušati korisnika te zajedno surađivati na unapređenju Nexios platforme koja uz jednostavno korištenje pruža najbolje korisničko iskustvo. Nexios platforma omogućava korištenje usluge bez potrebe za preuzimanjem dodatnih sadržaja i ažuriranjem aplikacija od strane samog korisnika, budući da Nexios tim kontinuirano nadograđuje vlastitu platformu.

Prednosti

Nexios platforma ne zahtijeva dodatni hardver ili softver. Sve što vam treba je pristup internetu i internet pretraživač.

Značajke

Niže možete vidjeti neke od značajki Nexiosa

Distribucija poziva

Možete odabrati između ručne (O3/Out-of-Order) ili automatske distribucije poziva (ACD).  U slučaju odabira O3 metode agenti sami preuzimaju pozive prema vremenu čekanja. Dok u slučaju odabira ACD metode, Nexios platforma automatski usmjerava pozive na željenog agenta sukladno njegovim vještinama i zadanim prioritetima.

Snimanje poziva

Možete snimati svaki dolazni i/ili odlazni poziv automatski ili na zahtjev agenta. Također, možete pristupiti snimkama poziva i preslušavati ih u svakom trenutku.

Prikaz broja

Agenti mogu birati s kojeg će servisa na Nexios platformi obavljati odlazne pozive te na taj način pozvani korisnik dobiva odgovarajući prikaz broja za uzvraćanje poziva.

Usmjeravanje poziva i auto-attendant

Postavite prilagođeno usmjeravanje poziva i definirajte kako se obrađuju dolazni pozivi. Usmjeravajte pozive prema agentima, vanjskim brojevima ili glasovnoj pošti, ovisno o radnom vremenu kontakt centra.

Prespajanje poziva i pozivi na čekanju

U svrhu što kvalitetnije obrade svakog poziva agent može prespojite pozive korisnika drugim agentima ili na druge redove čekanja.

Usmjeravanje poziva

Preusmjeravajte pozive prema radnom vremenu kontakt centra i prema vještini agenata.

Sustav s interaktivnim govornim odzivom (IVR)

S lakoćom možete podesiti ulazni ili izlazni sustav s interaktivnim govornim odzivom (IVR). Mijenjajte i modificirajte tijek poziva u realnom vremenu potpuno samostalno koristeći postavke koje su odmah primjenjive i vidljive. Aktivirajte govorne poruke prije i/ili nakon uspostave dolaznih poziva te budite interaktivni sa svojim korsnicima u svakom scenariju.

Direktna numeracija (DAC)

Možete dodijelite direktne brojeve agentima (DDI/direct-dial-inward). U slučaju da isti agent nije dostupan ili nije u mogućnosti odgovoriti na poziv Nexios platforma omogućava slijedeće opcije: prelazak u pričuvni red čekanja, prebacivanje na glasovnu poruku ili vanjski alternativni broj agenta (follow-me).

Dežurni agenti (OnWatch)

Dežurni ili OnWatch agenti mogu primiti pozive bez korištenja sučelje Nexios platforme. To su agenti koji trebaju biti uvijek dostupni, a mogu raditi na terenu i/ili od kuće.

Click-To-Dial (C2D)

Ovom funkcijom agenti mogu pozivati kontakte korisnika direktno iz imenika, iz povijesti poziva ili iz bilo kojeg drugog izvještaja koji sadrži podatke o kontaktu.

Pozivi na čekanju

Nexios platforma omogućava neograničen broj pozivatelja u redu čekanja te podržava neograničen broj redova čekanja. Pozivatelji u redu čekanja dobivaju informaciju o broju u redu čekanja i vremenu čekanja do javljanja operatera. Korištenjem “Queue Escape” opcije pozivatelj može ostaviti glasovnu poruku ili zatražiti da ih se povratno kontaktira.

Savjetovanje i nadzor

Savjetovanje i nadzor (supervizija) agenata omogućeni su u realnom vremenu tijekom svakog poziva. U svakom trenutku supervizor vlastitog kontakt centra može se priključiti razgovoru te započeti nadzor ili savjetovanje agenta tijekom samog poziva.

Propušteni pozivi (MCF) i Izgubljeni pozivi (ABC)

Nexios platforma omogućava praćenje svih propuštenih i izgubljenih poziva.

Maksimalno vrijeme čekanja (MWT) i Nema dostupnih agenata (NAA)

Korištenjem MWT i NAA opcija možete izbjeći beskonačno čekanje na javljanje agenta. U slučaju da nema dostupnog agenta ili je sustav preopterećen korištenjem NAA opcije omogućavate svojim korisnicima: dodatne informacije, ostavljanje glasovnih poruka i povratnog kontakta korisnika.

Značke i prioritizacija

Možete dodati značke svojim kontaktima i tako definirati njihov prioritet, a sve u cilju lakšeg upravljanja “VIP” korisnicima. Označavanje i prioriteti koriste se također i kao uvjet za distribuciju poziva prema agentima.

Uspostava povratnog poziva (CRF)

Korištenjem CFR opcije imate mogućnost spajanja pozivatelja s posljednjim agentom s kojim je razgovarao unutar određenog vremenskog okvira.

Izlaz iz reda čekanja (Queue escape)

Aktivacijom navedene opcije korisnik ima mogućnost izlaska iz reda čekanja te ulaska u sustav s interaktivnim govornim odzivom (IVR) gdje možete ostaviti govornu poruku, biti obaviješteni o mogućim radnjama ili zatražiti povratni poziv.

Prelijevanje redova čekanja (Queue overflow)

U slučaju preopterećenja kontakt centra korisnik na jednostavan način može definirati gdje će se dodatni pozivi alternativno usmjeravati. U tom slučaju imate mogućnost obavještavanja pozivatelja o trenutnoj situaciji, proslijeđivanja poziva na vanjske brojeve, ostavljanja govorne poruke ili zahtjeva za povratnim pozivom.

Wrapup

Osigurava agentima dovoljno vremena kako bi završili s administrativnim poslovima i pripremili se za sljedeći poziv.

Kampanje

Nexios platforma omogućava upravljanje dolaznim i odlaznim kampanjama na učinkovit način. Kreirajte neograničen broj kampanja, uvezite vlastite kontakte i podesite postavke kampanje do najsitnijeg detalja – način zvanja, vrsta kontakata, maksimalan broj pokušaja, vrijeme čekanja do javljanja, filteri itd. Također, tijekom kampanje svaki kontakt možete dodijeliti novoj kampanji uz proizvoljnu naznaku statusa kontakta (“zainteresiran”, “pred sklapanjem ugovora”…).

Servisne ankete

Presložite servisne ankete unutar kampanje ili kopirajte postojeće već uređene ankete iz drugih kampanja. Korištenjem predefiniranih izvještaja pristupite svim podacima iz anketa te na taj način analizirajte prikupljene podatke.

Status poziva i tema poziva

Status poziva i tema poziva jasno definiraju ishod poziva. Koristeći status poziva agent je u mogućnosti kategorizirati svaki dolazni ili odlazni poziv kako bi drugim agentima prikazao status tog poziva. Tema poziva detaljnije opisuje svrhu poziva, no za razliku od statusa poziva koji se definira prilikom kreiranja kampanje i/ili ankete, temu poziva agenti proizvoljno unose.

Skupno poništavanje stavki kampanja

Nexios platforma omogućava skupno poništavanje stavki u svrhu ponovne inicijalizacije kontakata unutar postojeće kampanje. Na ovaj način mogu se ponovno nazvati svi kontakti sa statusom npr. “nema odgovora”.

Analitika kampanja

Omogućava detaljni pregled statistike kampanja kao što je postotak obrađenih poziva, učinkovitost kampanje, broj odgovorenih poziva, broj neuspjelih poziva, razlozi odbijanja poziva i slično.

Ručno, progresivno i pregledno pozivanje

Odaberite između više navedenih načina pozivanja kako bi uz što manje utrošenog vremena postigli vrhunske rezultate svojih agenata.

Popratne aktivnosti i ponovno zakazivanje termina zvanja

Nexios platforma omogućava pozivanje kontakta direktno iz kartice aktivnosti uz mogućnost dogovora za novi termin poziva. Dogovoreni pozivi, ovisno o statusu poziva, vidljivi su na kartici aktivnosti agentu koji je obrađivao poziv.

Dodjela aktivnosti

Voditelji timova imaju mogućnost nadzirati rad agenata te raspodijeliti dospjele aktivnosti između njih na najoptimalniji način.

Kontrolna ploča

Nexios platforma omogućava pregled aktivnosti agenata te njihovih KPI-eva u realnom vremenu. Dobivate uvid u status agenata, dostupnost agenta, metriku s ciljevima, i to sve na jednom mjestu odnosno kontrolnoj ploči.

Status agenta

Nexios platforma omogućava automatski prikaz statusa agenta s ciljem informiranja ostalih agenata da li je taj agent u pozivu, zauzet ili je dostupan. Sve aktivnosti označene su bojama što omogućava brz i učinkovit pregled te olakšava suradnju među agentima.

Nadzor aktivnosti agenata

Nexios platforma omogućava jednostavan i učinkovit nadzor aktivnosti agenata.

Povijest poziva

Možete dobiti uvid u sve dnevne aktivnosti vašeg kontaktnog centra. Pratite metriku agenata, metriku opterećenja kontakt centra, te pregledajte statistiku svih vrsta poziva. Izvezite povijesne podatke o pozivima u .csv ili .xls formatu, analizirajte dobivene podatke u drugim aplikacijama te kreirajte razne grafikone koristeći dobivene podatke.

Povijest kontakata

Svaki kontakt ima detaljnu povijest koja uključuje povijest poziva, pripadnost kampanjama, pripadnost crnoj listi i slično, i to sve je na jednom mjestu.

Filteri za pretraživanje i izvještavanje

Nexios platforma omogućava izvještavanje uz korištenje naprednih filtera za pretraživanje podataka na izvještajima te mogućnost izvoza podataka u .csv i .xls/.xlxs formatu.

Arhiva

S lakoćom arhivirajte nepotrebne podatke (neaktivni agenti, završene kampanje, redovi čekanja…) i držite ih na jednom mjestu, uvijek dostupne za korištenje u slučaju potrebe.

Sučelje za izvještavanje

Nexios platforma podržava sučelje za povezivanje aplikacija trećih strana, a koje se mogu direktno povezati te dohvaćati izvještaje i prikupljati statističke podatke.

Administracija u realnom vremenu

Nexios platforma omogućava administraciju putem internet preglednika (Firefox, Chrome, Opera…) u realnom vremenu, bez instalacije hardvera i softvera te bez dodatnih obveza.

Usmjeravanje poziva putem više operatora

Možete uspostavljati i primati pozive korištenjem više telefonskih operatora i uživati u slobodi opcija i optimizaciji vašeg poslovanja.

Radno vrijeme

S lakoćom definirajte radno vrijeme vašeg kontakt centra i preusmjeravajte pozive izvan radnog vremena na željenu destinaciju.

Interni imenik

Nexios platforma omogućava svakom vlasniku kontakt centra lako definiranje strukture kontakata, ovisno o profilu poslovanja. Tako definirana struktura može se mijenjati u svakom trenutku.

Uvoz kontakata

Uvedite kontakte, postavite značke, usporedite podatke o kontaktima s poljima u imeniku na jednostavan i lak način.

Crna lista

U realnom vremenu upravljajte pozivima koji se nalaze na crnim listama, kako bi uvijek bili sigurni da pozivanje odrađujete na adekvatan način.

Usmjeravanje poziva prema agentu (AFN)

Nexios platforma podržava usmjeravanje poziva prema agentu putem internet telefona, fiksne linije ili direktne IP konekcije. Dodajte jedan ili više alternativnih AFN-ova putem kojih su agenti dostupni. Koristeći dodatne opcije možete poboljšati dostupnost agenta kroz sve alternativne AFN-ove.

Opcija Slijedi me

Agent može podesiti opciju Slijedi me kako bi Nexios platforma usmjerila poziv prema željenom broju.

U oblaku ili na lokaciji korisnika

Za tvrtke

Ovisno o potrebama vašeg poslovanja Nexios nudi mogućnost korištenja u oblaku ili instalacije na lokaciji korisnika.

Pružatelji usluga i telekom operatori

Nexios platforma može biti izvor dodatnih usluga za proširenje portfelja usluga koje pružate korisnicima. S obzirom da Nexios platforma podržava standardna sučelja za povezivanje, cjelokupna platforma lako se može integrirati u vaš ICT Oblak/Kompleks.

Sučelje za integraciju (REST-API)

Integrirajte vlastite sustave s Nexios platformom koristeći sve prednosti standardnih sučelja za integraciju.

White label

White-label platforma

Nadzor podataka i ograničenje pristupa

Nexios platforma omogućava nadzor nad svim vašim podacima putem integrirane kontrole pristupa uz lako otkrivanje nepravilnosti u korištenju podataka. Ograničen pristup i korištenje snažne lozinke čuvat će vaše podatke na sigurnom.

Uspostavite vlastitu korisničku podršku

Zašto Nexios

Nexios rješenje prilagođeno svakoj situaciji

Bazirano u oblaku

Nexios je platforma u oblaku koja se koristi putem internet preglednika uz mjesečnu naplatu usluge, bez potrebe za investicijama u dodatni hardver ili softver. Umjesto da sami kreirate i razvijate vlastiti kontakt centar, Nexios će taj dio obaviti za vas.

Isplativo rješenje

Nexios je isplativo sveobuhvatno rješenje koje zadovoljava sve potrebe kontaktnog centra, a čiji su funkcionalnosti dostupne po jedinstvenoj naknadi. Vodite vaše poslovanje pomoću vrhunske platforme, koju se na vaš zahtjev proširuje u skladu s potrebama vašeg poslovanja.

Analitika

Korištenjem predefiniranih izvještaja dobivate cjelokupan uvid u rad vašeg kontakt centra te učinkovitost agenata. U mogućnosti ste dobiti detaljne informacije o svakoj ulaznoj ili izlaznoj interakciji, neovisno o vremenu kada je uspostavljena, a sve na jednom mjestu. Također, u mogućnosti ste izvesti i svaki izvještaj u .xlsx ili .csv formatu zbog daljnje analize.

Prilagodba

Prilagodite tijek poziva, kampanje, aktivnosti, kontaktne podatke i drugo. Integrirajte svoj postojeći sustav sa Nexios platformom koristeći standardna sučelja. Koristite bilo kojeg telekom operatera na tržištu i optimizirajte troškove zahvaljujući fleksibilnosti Nexios platforme.

Mobilnost

Sve što agenti ili supervizori trebaju je pristup internetu te računalo i spremni su za rad! Budite jednako učinkoviti bez obzira odakle obavljate aktivnosti.

Konstantan razvoj

Nexios tim konstantno razvija Nexios platformu kako bi korisnicima omogućili korištenje najnovijih tehnologija i funkcionalnosti, bez potrebe nadogradnje sustava ili preuzimanja dodatnih sadržaja od strane samog korisnika.

Fleksibilno rješenje koje je lako koristiti.

Zatražite demo

Često postavljana pitanja (FAQ)

Niže navedeno je popis često postavljanih pitanja koja vam pomažu bolje razumjeti što je Nexios platforma.

Može li se Nexios platforma koristiti samo u oblaku?

Nexios platforma je dizajnirana kao servis u oblaku, no lako se može instalirati na dedicirani hardver i koristiti kao platforma instalirana na lokaciji korisnika. Neovisno o načinu instalacije/korištenja krajnjim korisnicima je dostupno kompletno rješenje bez ograničenja. Ključ uspjeha Nexios platforme je mogućnost pojednostavljenja interakcija s korisnicima. Vrlo lako se integrira s postojećim aplikacijama korisnika, dok istovremeno povećava produktivnost u samom poslovanju, što Nexios čini odličnim izborom i za sve vrste poslovanja.

Za što se sve koristi Nexios platforma i za koga je to rješenje najbolja opcija?

Nexios je multifunkcionalna platforma koja se koristi na različite načine kao što su kontakt centar, IVR platforma, snimanje poziva, mrežne najave i platforma za servise sa dodanom vrijednosti. Obzirom na navedeno primjenjiva je u različitim industrijama kao što su telekom, uslužne djelatnosti, javne djelatnosti, prodaja i drugo.

Mogu li pristupiti Nexios platformi s bilo koje lokacije?

Možete, budući se Nexios platforma može koristiti s bilo koje lokacije gdje imate pristup internetu i pretraživač.

Da li je moguće integrirati Nexios platformu s postojećim aplikacijama korisnika?

Nexios platforma podržava standardna sučelja putem kojih komunicira s postojećim aplikacijama korisnika. Integrirajte Nexios u vlastitu postojeću aplikaciju te koristite jedno sučelje za redovito poslovanje.

Mogu li predvidjeti svoje troškove?

Nexios je skalabilna platforma koja aktivno prati opseg poslovanja te na taj način omogućava nesmetani rast poslovanja korisnika. Korištenjem pay-as-you-go modela naplate korisniku osiguravamo predvidljive troškove. Budući je Nexios platforma usluga iz oblaka korisnik nema kapitalna ulaganja te su mu operativni troškovi manji.

Kako administriram Nexios platformu?

Administracija Nexios platforme omogućena je putem intuitivnog sučelja prilagođenog potrebama korisnika. Svi servisi na Nexios platformi administriraju se u realnom vremenu. Osim što sami možete administrirati i brinuti o platformi, postoje i reaktivne i/ili proaktivne usluge od strane Nexios tima koje uključuju potpuno održavanje platforme, mreže i hostinga, uključujući backup sustava. Usluge koje nudimo također uključuju dostupnost naših inžinjera, konzultanata ili dodjeljenog projektnog menadžera. Neovisno o odabranom modelu podrške, nudimo transparentne cijene s ugovornom satnicom.

Mogu li uvesti postojeće podatke, kao što su kontakti, povijest poziva itd.?

Kako bi vam pomogli u tranziciji na Nexios platformu možemo vam ponuditi profesionalnu uslugu uvoza raznih vrsta podataka. No zbog kompleksnosti određenih struktura podataka, prvo radimo procjenu izvedivosti svake stavke.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo slobodno nas kontaktirajte.

Trebamo li nadgradnje kako bi koristili najnovije Nexios značajke?

Nexios tim kontinuirano razvija i nadograđuje vlastitu platformu koja je rezultat dugogodišnjeg iskustva u IT industriji, a koja se unapređuje i u skladu s informacijama koje smo tijekom godina prikupili od strane samih korisnike. Pozivamo vas da iskusite prednosti kontinuiranog razvoja, bez potrebe za dodatnim radnjama ili nadogradnjama s vaše strane.

Možemo li prilagoditi Nexios rješenje našim potrebama?

Nexios platforma je kompletno rješenje koje se može prilagoditi specifičnim poslovnim potrebama svakog korisnika. Ukoliko imate dodatnih pitanja, svakako nam se obratite.

Nudite li usluge savjetovanja/konzaltinga?

Planirate li izgraditi vlastiti kontakt centar ili samo trebate više informacija i savjet kako optimizirati vlastito poslovanje te pružiti bolju korisničku podršku? Osim izgradnje i ravoja uspješnih rješenja za kontakt centre, Nexios  tim stručnjaka usko je specijaliziran u segmentu razvoja govornih mreža, konzultacije oko internih procesa unutar kontakt centra, optimizacije sustava, IT arhitekture, prodaje i sličnih izazova u današnjem poslovanju. Slobodno nam se obratite za sve dodatne informacije!

Pitanja?

Ukoliko niste pronašli informaciju koju ste tražili svakako nam se obratite. Bit će nam zadovoljstvo pomoći vam!

Kontakt

Dogovorite sastanak već danas. Rado ćemo Vam objasniti sve funkcionalnosti Nexios platforme

Pošaljite nam poruku!

Mail

info@nexios.cc

Telefon

+385 (0) 1 5525 100

Lokacija

Pavlenski put 5J
HR-10090 Zagreb
Croatia