Nexios

Nexios je kontakt centar platforma u oblaku, koja se koristi putem internet preglednika.

Fokus na korisnika

Cilj našeg poslovanja je razumijevanje potreba korisnika. Naš interes je saslušati korisnika te zajedno surađivati na unapređenju Nexios platforme koja uz jednostavno korištenje pruža najbolje korisničko iskustvo. Nexios platforma omogućava korištenje usluge bez potrebe za preuzimanjem dodatnih sadržaja i ažuriranjem aplikacija od strane samog korisnika, budući da Nexios tim kontinuirano nadograđuje vlastitu platformu.